20130805

எனது மகளின் கண்களில்


எனது மகளின் கண்களில் (In My Daughter's Eyes)
மொழி : ஆங்கிலம்
எழுதி இசையமைத்தவர் : ஜேம்ஸ் ஸ்லேட்டெர் (James Slater)
பாடியவர் : மார்டீனா மக்ப்ரைட் (Martina McBride)
பாடல் வகைமை : கண்ட்ரி (Country)
ஆண்டு : 2003 
நாடு : அமேரிக்க
தமிழில் : ஷாஜிஎனது மகளின் கண்களில்
நான் ஒரு கதாநாயகன்
பலம் மிகுந்தவன்
பயமே அறியாதவன்
உண்மை எனக்குத் தெரியும்
என்னைக் காப்பாற்ற வந்தவள் எனது மகள்
நான் ஆகவேண்டும் என விரும்புவதை
எனக்கு காட்டுபவை
எனது மகளின் கண்கள்

எனது மகளின் கண்களில்
இருள் ஒளியாகிறது
உலகம் அமைதியில் சிரிக்கிறது
தளர்ந்து விழும்போது எனது பலம்
நம்பிக்கையோடு இருப்பதற்கு
எனக்கிருக்கும் ஒரே காரணம்
எனது மகளின் கண்கள்

அவளது மென்மையான உள்ளங்கை
எனது விரல்களை பொதியும்போது
என் இதயத்தில் ஒரு புன்னகை பூக்கின்றது
எல்லாமே கொஞ்சம் தெளிந்து விடுகிறது
வாழ்க்கை இதுதான் என்று புரிந்துவிடுகிறது
முடியவில்லை என்று நான் சோர்ந்து போகும்போது
என்னைத் தாங்கி நிறுத்துபவை
எனது மகளின் கண்கள்

எல்லாம் முடிந்தது என்று நான் நினைக்கும்போது
புதிதாய் ஒன்றை தொடங்கி வைப்பவை
வெளிச்சம் என்னவென்று எனக்கு தொடர்ந்து சொல்பவை
நான் யார் என்பதின் பிரதிபலிப்பு
நான் யாராகப் போகிறேன் என்பதின் சிறு சித்திரங்கள்
எதிர்காலம் என்று ஒன்று இருப்பதை
எனது கண்களுக்கு காணவைப்பவை
எனது மகளின் கண்கள்

அவள் வளர்வாள்
என்னை விட்டுச் செல்வாள்
எப்படி என்னை அவள் உயிர் வாழவைத்தாள்
எப்படியெல்லாம் என்னை சந்தோஷப்படுத்தினாள்
அனைத்தும் உங்களுக்குப் புரியவரும்
நான் இல்லாமல்போன பின்
அப்போதும் நானிருப்பேன்
எனது மகளின் கண்களில்