20131201

மனிதன் மனிதனிடம் - பாப் மார்லி


மனிதன் மனிதனிடம் (Man to Man / Who the Cap Fits)
எழுதி இசையமைத்து பாடியவர் : பாப் மார்லி (Bob Marley)
இசை வகைமை : ரேகே
நாடு : ஜமாய்க்கா
ஆண்டு : 1971

தமிழில் : ஷாஜி


மனிதன் மனிதனிடம் நீதியற்றே நடக்கிறான்
யாரை நம்புவதென்று குழந்தைகளே தடுமாறுகிறார்கள்
கடும் விரோதிகள் சிறந்த நண்பர்களாகலாம்
நெருங்கிய நண்பன் கொடூர எதிரியாகலாம்
தலைக்கேற்ற தொப்பிகள் தேடுபவர்கள்!

உன்னுடன் தின்று குடிப்பார்கள்
பின்னாலிருந்து உன்மேல் மூத்திரம் பெய்வார்கள்
உன் நண்பனுக்கு நன்கு தெரியும் உனது பலவீனங்கள்
உன்னை எளிதில் சேதப்படுத்த அவனால்தான் முடியும்
தலைக்கேற்ற தொப்பிகள் தேடுபவர்கள்!

சிலர் உன்னை வெறுத்துகொண்டேயிருப்பார்கள்
உன்னை நேசிப்பதாக நடித்தபடியே
உன்னை அழிக்க முயன்றபடியே
ஆனால் கடவுளுக்கு நன்றி
இதை விட மோசமானவற்றை நீ கடந்து வந்திருக்கிறாய்

பாசாங்குகாரர்களும் ஒட்டுயிர்களும்
உனது பங்கை கடித்து தின்பார்கள்
உனது இரவு திடீரென்று பகலானால்
ஒளியிடம் தேடி உனதரிகிலிருந்து பலர் ஓடுவதை காண்பாய்
தலைக்கேற்ற தொப்பிகள் தேடுபவர்கள்