20131203

தோற்கடிக்க முடியாதவன் - வில்லியம் ஹென்லீ

தோற்கடிக்க முடியாதவன்*
வில்லியம் ஹென்லீ
மொழி : ஆங்கிலம்
நாடு : இங்கிலாந்து
ஆண்டு : 1888
தமிழில் : ஷாஜி

சூழ்ந்திருக்கும் கோரமான இரவிலிருந்து
துருவத்திலிருந்து துருவம் வரைக்கும்
பாதாளமாக நெளியும் இருட்டிலிருந்து
நான் நன்றி சொல்கிறேன்
இருக்கும் அல்லது இல்லாமலிருக்கும் கடவுளுக்கு
தோற்கடிக்க முடியாத எனது ஆன்மாவிற்காக

விழவைக்கும் சூழ்நிலைகளின் இறுக்கமான பிடியில்
நான் துவண்டு சுருங்கவில்லை
கதறி அழவில்லை
தற்செயல் நிகழ்வுகளின் கடும் தடியடிகளால்
எனது தலை ரத்தத்தில் குளித்திருக்கிறது   
இருந்தும் அது குனியவேயில்லை

வெறுப்பும் கண்ணீரும் நிரம்பி வழியும் இவ்விடத்திற்கு அப்பால்
பீதியின் கருநிழல்கள் மட்டுமே காணக்கிடைக்கிறது
ஆனால் கடந்தோடும் ஆண்டுகளின் அச்சுறுத்தல்கள் ஒவ்வொன்றும்
பயம் அறியாதவனாகவே என்னைக் கண்டடையும்

வாசல் குறுகியதோ அகலமானதோ ஆகட்டும்
தண்டனைகளாலும் வதைகளாலும் அது என்னை வரவேற்கட்டும்
எதுவும் என்னை சிதறடிக்க முடியாது
ஏனெனில் நான் எனது விதியின் எஜமான்
எனது ஆன்மாவின் படைநாயகன்


*இயக்குநர் மிஷ்கினின் அலுவலக அறைக் கதவில் சிலகாலமாக இக்கவிதை ஒட்டப்பட்டிருப்பதை காண்கிறேன்